Strona główna/Innowacje, Startupy/Możliwości wsparcia i finansowania pomysłów innowacyjnych

Pomysły innowacyjne, szczególnie młodych startupów, finansowane są najczęściej ze źródeł zewnętrznych.

 • Platformy startowe – program finansowany ze środków unijnych obejmujący kompleksowy program inkubacji. Ma on na celu wsparcie we wdrażaniu innowacyjnych pomysłów, zwiększenie szans na sukces nowych firm na rynku oraz rozwój przedsiębiorczości. Wsparcie to ma charakter kompleksowy. Młode, kreatywne osoby nie mają zbyt dużego doświadczenia i zasobu wiedzy gwarantujących sukces rynkowy. Mają za to pasję i determinację. W programie inkubacji otrzymują zarówno wsparcie ekspertów (wsparcie merytoryczne) jak i niezbędne usługi specjalistyczne (wsparcie finansowe).
 • Inkubatory przedsiębiorczości – to podmioty, których celem jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. Dysponują zasobami merytorycznymi i finansowymi przeznaczonymi na wspieranie osób, które planują założyć swoją firmę lub są na początkowym etapie jej prowadzenia[1].
 • Rynek kapitałowy:
  • fundusze VC – fundusze Venture Capital to wyspecjalizowane podmioty działające w formie funduszy, które inwestują swoje środki w pomysły o bardzo wysokim poziomie innowacyjności. W zamian za to otrzymują najczęściej akcje lub udziały w przedsiębiorstwie, które wspierają finansowo.
  • Anioły biznesu – to osoby prywatne inwestujące swój kapitał w młode, innowacyjne przedsiębiorstwa.
  • Finansowanie udziałowe – ta forma wsparcia zakłada pozyskiwanie przez podmiot środków w zamian za udziały w zyskach (w spółce).
  • Finansowanie przez emisję akcji – polega na emitowaniu przez podmiot akcji firmy możliwych do zakupu.[2]
 • Crowdfunding – jest to społecznościowa forma finansowania pomysłów biznesowych. Określona społeczność „składa się” na interesujący ją pomysł w początkowej fazie rozwoju z obietnicą otrzymania tego produktu w przyszłości[3].
 • Kredyty bankowe – kredyty bankowe dla firm na rozwój działalności stanowią szybki zastrzyk gotówki. Jednak są związane z określonymi kosztami (odsetkami) i ryzykiem związanym z niepewną sytuacją rynkową (np. zmienne stopy procentowe).
 • Inne środki bezzwrotne i zwrotne w ramach funduszy Unii Europejskiej – dotacje i pożyczki unijne, LGD, inne programy – krótko opisać.
 • Środki własne – najczęściej spotykana forma finansowania pomysłów innowacyjnych.

 

Według raportu Polskie Startupy 2021 startupy korzystają najczęściej ze środków własnych (73%). 30% wskazuje, iż korzystała z finansowania Venture Capital, 28% z Aniołów biznesu, a 23% z Akceleratorów krajowych. Są to więc najpopularniejsze formy finansowania pomysłów innowacyjnych. Zaraz za nimi znajdują się wsparcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)[4].

Innowacja stanowi więc ogromną szansę dla przedsiębiorców i osób planujących założyć firmę. Jej wdrażanie zwiększa szansę na sukces rynkowy, otwiera firmę na nowych klientów i partnerów biznesowych. Może spowodować także wzrost rozpoznawalności firmy, a co często za tym idzie – jej przychodów. Nie można jednak zapominać o tym, iż opracowywanie i wdrażanie innowacji nie może być dla firmy jednorazowym wydarzeniem, a procesem, w którym trwa i rozwija się. Nie każdy jednak posiada zasoby (osobowe, merytoryczne czy finansowe) na implementację takiego procesu w swojej (często dopiero raczkującej) organizacji.

 


[1] https://projektstartup.pl/czym-sie-zajmuje-inkubator-przedsiebiorczosci-co-to/.
[2] Opracowanie zbiorowe, Biblia e-biznesu 3.0, Onepress, 2021, s. 80 – 84.
[3] Tamże, s. 85.
[4] Wojciech Dziewit, Polskie Startupy 2021, Fundacja Startup Poland, Warszawa 2021, s. 45.

Polecane

Inne artykuły w tej kategorii które mogą cię zainteresować.

 • Design Thinking, Innowacje, Startupy, Wzornictwo

  Design Thinking jako narzędzie służące do generowania innowacyjnych pomysłów

  6 min

 • Innowacje, Startupy

  Innowacja i innowacyjność – o co chodzi?

  2 min