Strona główna/Innowacje, Startupy/Innowacja i innowacyjność – o co chodzi?

Trudno znaleźć drugie tak popularne słowo obecne w otoczeniu biznesu, na różnego rodzaju konferencjach, w raportach i analizach, a nawet w przestrzeni publicznej. Innowacja jest słowem odmienianym przez wszystkie przypadki i w każdym możliwym kontekście. W zasadzie to wszystko dziś jest innowacyjne – każdy produkt, usługa, a nawet sposób ich oferowania. Każdy pragnie, by jego firma była innowacyjna. Należy jednak zadać sobie pytanie czym w zasadzie jest innowacja i jakie korzyści wiążą się z jej wdrażaniem.

Istnieje kilka, a nawet kilkanaście definicji innowacji. Do jednej z najpopularniejszych należy definicja Petera Druckera – człowieka uważanego za ojca dziedziny zarządzania. Ten naukowiec i wieloletni badacz procesów zarządzania definiował innowacje jako „szczególne narzędzie przedsiębiorców, za pomocą którego ze zmiany czynią okazję do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub do świadczenia nowych usług[1]”.

Inną bardzo popularną definicją jest ta, którą sformułował rosyjski wynalazca Gienrich Altszuller. Twierdził on, iż „Innowacja jest złożonym zjawiskiem i zbiorem umiejętności, odmiennym sposobem organizowania, syntezy i wyrażania wiedzy, postrzegania świata i tworzenia nowych idei, perspektyw, reakcji i produktów[2].

Jednak najpopularniejszą i najczęściej używaną obecnie definicją jest ta przedstawiona w Podręczniku Oslo Manual 2018Innowacja to nowy lub ulepszony produkt lub proces (lub ich połączenie), który różni się znacząco od poprzednich produktów lub procesów danej jednostki i który został udostępniony potencjalnym użytkownikom (produkt) lub wprowadzony do użytku przez jednostkę (proces.)”[3]. Podręcznik Oslo Manual jest międzynarodowym podręcznikiem metodologicznym z dziedziny badań statystycznych innowacji opracowany wspólnie przez OECD oraz Eurostat. Zawiera zbiór wskazówek dotyczących gromadzenia i użytkowania danych na temat działalności innowacyjnej. Jest to więc najbardziej aktualne, uniwersalne i powszechnie stosowane źródło wiedzy o innowacjach, ich rodzajach, badaniu i sposobach mierzenia wprowadzania ich w życie.

Innowacyjność jest natomiast zbiorem praktyk służących przygotowywaniu i wdrażaniu innowacji. Dzięki działaniom innowacyjnym możliwe jest zaistnienie innowacji na rynku, praktyczne wykorzystanie wypracowanego rozwiązania i jego weryfikacja rynkowa. Powołując się ponownie na Podręcznik Oslo Manual 2018 „Działalność innowacyjna obejmuje wszelkie działania rozwojowe, finansowe i komercyjne podejmowane przez przedsiębiorstwo, mające na celu doprowadzenie do powstania innowacji dla przedsiębiorstwa”[4].

 


[1] Peter F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 39.
[2] https://www.een.org.pl/attachments/article/56022/Zarzadzanie_%20innowacjami.pdf, dostęp z dnia 04.07.2022 r.
[3] Podręcznik Oslo Manual 2018. Zalecenia dotyczące pozyskiwania, prezentowania i wykorzystywania danych z zakresu innowacji, Wydanie 4, OECD i Eurostat, 2018, s. 22.
[4] Tamże. s. 23.

Polecane

Inne artykuły w tej kategorii które mogą cię zainteresować.

  • Innowacje, Startupy

    Klasyfikacja innowacji – innowacja produktowa i innowacja w procesie biznesowym

    3 min

  • Innowacje, Startupy

    Możliwości wsparcia i finansowania pomysłów innowacyjnych

    3 min