Pożyczka na start to szansa na zrealizowanie swojego pomysłu na biznes przy środkach nawet do 130 tys. zł. Jest ona udzielana na warunkach znacznie atrakcyjniejszych niż w bankach komercyjnych. O szczegółach przeczytasz poniżej.

Kto może się ubiegać o przyznanie pożyczki:

 • Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • Student ostatniego roku studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich
 • Absolwent szkoły średniej i uczelni wyższej poszukujący pracy do 4 lat od ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego
 • Opiekun osoby niepełnosprawnej

Ile środków można otrzymać?

Limit przyznawanych środków wynosi do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Obecnie jest to ok. 130 tys. zł.

Podstawowe informacje o pożyczce?

 • Obecne oprocentowanie wynosi 1,70% lub 0,68% w skali roku
 • Brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki
 • 7 lat – okres spłaty pożyczki
 • 1 rok – karencja w spłacie

Na co można przeznaczyć pożyczkę?

 • koszty poniesione w związku z realizacją inwestycji w środki trwałe i inne, które są związane z działalnością opisaną kodem PKD, zapewniające najlepsze efekty z danych nakładów,
 • nowe narzędzia, sprzęty, maszyny
 • koszty reklamy i promocji
 • zakup materiałów i środków obrotowych, zatowarowanie się
 • zakup wyposażenia lokalu
 • koszty remontu i adaptacji lokalu
 • inne koszty nie wykluczone w regulaminie

Jakie wymagania musisz spełnić, aby otrzymać pożyczkę?

Najczęściej spotykane kryteria dotyczą:

 • opłacalności biznesu
 • dobrej analizy rynku
 • poprawnego opracowania dokumentów

W jakiej branży możesz otworzyć swoją firmę?

Nie ma konkretnie określonych branż, na które można uzyskać pożyczkę. Pomysł musi się wpisywać w kryteria przyjęte przez operatora, tak aby móc uzyskać jak największą liczbę punktów.

Czy na każdą działalność można otrzymać pożyczkę?

Nie – jest kilka rodzajów działalności, które nie mogą być objęte udzielanym wsparciem np. działalność w formie spółki prawa handlowego, działalność erotyczna, działalność w sektorze transportu lądowego, prowadzenie salonów gier i lombardów, handel samochodami, działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt i kilka innych. Pożyczki nie można również otrzymać na przejęcie działalności innego podmiotu.

Jeśli nie masz pewności czy możesz starać się o przyznanie pożyczki, napisz do nas i zapytaj czy PKD Twojej działalności kwalifikuje się do jej otrzymania.

Forma zabezpieczenia pożyczki

 • weksel in blanco
 • poręczenie dwóch osób fizycznych w wieku od 18 do 70 r.ż.
 • inna forma zabezpieczenia ustalana indywidualnie z Operatorem (hipoteka, zabezpieczenie rzeczowe, gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, poręczenie przez jedną osobę fizyczną lub prawną)

*  formy zabezpieczenia pożyczki mogą się różnić w zależności od operatora i wielkości pożyczki

Jak wygląda proces ubiegania się o przyznanie pożyczki?

 • Znajdź swojego operatora regionalnego
 • Zapoznaj się z dokumentacją (przede wszystkim z regulaminem)
 • Opracuj dokumenty, skompletuj załączniki, oświadczenia i zaświadczenia.
 • Złóż wniosek elektronicznie lub u operatora.
 • Operator ma 14 dni na ocenę Twojego wniosku.
 • Po tym czasie otrzymasz decyzję o przyznaniu/nieprzyznaniu pożyczki
 • Zakładasz firmę, podpisujesz umowę z operatorem i otrzymujesz środki.
 • Dokonujesz zakupów przewidzianych w biznesplanie i rozliczasz pożyczkę.
 • Spłacasz pożyczkę – masz na to 7 lat.

Oferta

Jesteśmy firmą doradczą specjalizującą się w pozyskiwaniu dotacji na założenie i rozwój firmy. Oferujemy usługę kompleksową od A do Z i towarzyszymy w całym procesie od pomysłu na działalność, przez pozyskanie dofinansowania aż do jego rozliczenia.

Opłata za przygotowanie kompletu dokumentów jest uiszczania bezpośrednio po podpisaniu umowy na świadczenie przez nas usług
2 500 zł brutto płatne na podstawie faktury VAT. W ramach tego wynagrodzenia przygotowujemy wszystkie dokumenty, załączniki, tabele finansowe i pomagamy w dopracowaniu pomysłu pod kątem kryteriów. Gwarantujemy przy tym pozytywne przejście oceny formalnej.

W ramach tego wynagrodzenia zapewniamy:

 • przygotowanie wniosku wraz z załącznikami
 • dopracowanie pomysłu pod kątem merytorycznym i finansowym tak aby projekt otrzymał jak najwyższą możliwą liczbę punktów
 • wsparcie merytoryczne i techniczne
 • opracowanie ew. poprawek czy uzupełnień do dokumentów
 • dopilnowanie poprawnego złożenia dokumentów zgodnie z wytycznymi Operatora

Średni czas potrzebny na opracowanie dokumentów wynosi ok. 10 dni.

Gwarancja:

Gwarantujemy pozytywne przejście oceny formalnej. W przypadku kiedy wniosek zostanie odrzucony formalnie zwracamy wypłacone nam wynagrodzenie.

Masz pytania lub chcesz skonsultować swój pomysł?
Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i rozwiejemy wątpliwości. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoje szanse na otrzymanie dofinansowania i oszacujemy możliwe do uzyskania punkty.

Umów się na darmową konsultację!

2 500 zł / brutto

Kontakt

Umów się
na bezpłatną konsultację!

Nasz zespół ekspertów jest gotowy, by odpowiedzieć na Państwa pytania i pomóc w rozwiązaniu problemów. Bez względu na to, czy potrzebują Państwo porady dotyczącej biznesu, finansów czy rozwoju osobistego, nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.

* - pola wymagane