Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza

Re_Open UK

Nabór zakończony

12 maja

Maksymalne dofinansowanie

500 000

EUR

Dla kogo?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Gdzie?

Na terenie całej Polski

Jednostka wdrażająca

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Konkurs jest kierowany do przedsiębiorców, którzy ponieśli straty z powodu brexitu. Ma charakter ogólnopolski, aplikować mogą wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od wielkości. W sposób uprzywilejowany traktowane będą firmy z sektora MŚP, które mogą liczyć nawet na 100% dofinansowania kosztów projektu (w przypadku finansowania projektu w ramach pomocy de minimis). Wsparcie ma charakter bezzwrotny.

Kto może składać wnioski – warunki

 1. Prowadzenie działalności na terenie Polski
 2. Prowadzenie wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem w roku bazowym 2018 lub 2019 (do wyboru przez firmę).
 3. Wykazanie spadku obrotów w handlu ze UK i/lub wzrostu kosztów wywołanych brexitem.

Projekt musi spełnić kryteria ogólne, ogólne kryteria merytoryczne oraz uzyskać minimum 2 punkty w kryterium Spadek obrotów w handlu ze Zjednoczonym Królestwem lub minimum 5 punktów w kryterium Wzrost kosztów w handlu ze Zjednoczonym Królestwem.

 

Typy projektów

W konkursie przewidziano 4 typy projektów:

 

Typ 1: Nowe kierunki eksportu:

 • wynajęcie powierzchni wystawienniczej,
 • projekt i zabudowa stoiska,
 • wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna, reklama w mediach targowych,
 • wstęp na targi lub wystawy,
 • obsługa organizacyjna udziału w targach, wystawach oraz misjach gospodarczych,
 • organizacja i obsługa techniczna stoiska,
 • podróże służbowe trzech przedstawicieli uczestniczących w targach i imprezach wystawienniczych oraz misjach gospodarczych,
 • transport, ubezpieczenie eksponatów,
 • przygotowanie projektu i produkcja indywidualnych materiałów promujących produkty lub  usługi na potrzeby imprezy targowej/wystawienniczej,
 • zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału w targach, wystawach lub misjach.

 

Typ 2: Re_start inwestycyjny:

 • koszty nabycia albo wytworzenia środków trwałych, w tym nabycie używanych środków trwałych,
 • koszty nabycia robót i materiałów budowlanych,
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,

 

Typ 3: Akcja adaptacja do zmian (dostosowanie przedsiębiorstw do nowych uwarunkowań wynikających z Brexitu, możliwe dofinansowanie zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także kosztów szkoleń pracowników zajmujących się nowymi obszarami działalności firmy czy sfinansowanie usług doradczych służących adaptacji do zmian).

Pomoc skierowana jest do dwóch grup:

Grupa 1: przedsiębiorcy, którzy zamierzają kontynuować współpracę ze Zjednoczonym Królestwem i potrzebują podjąć działania związane z adaptacją swojego przedsiębiorstwa do nowych warunków wymiany handlowej

Grupa 2: przedsiębiorcy, którzy muszą poszukiwać nowych rynków dla swoich produktów (wyrobów i usług).

 

Typ 4: Brexit bez straty (refundacja kosztów już poniesionych w związku z wystąpieniem negatywnych skutków brexitu)

 • koszty udziału w międzynarodowych imprezach targowych i wystawienniczych oraz organizacji i udziału w misjach gospodarczych,
 • koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, w celu opracowania nowego/zaktualizowanego modelu biznesowego/strategii/planu rozwoju przedsiębiorstwa oraz pozostałych usług doradczych,
 • koszty szkoleń pracowników, którzy zajęli się nowymi obszarami działania firmy wynikającymi ze zmienionych okoliczności wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem
 • koszty zakupu usług doradczych dotyczących adaptacji do zmian, jakie zaszły w wyniku brexit w handlu z rynkiem Zjednoczonego Królestwa np. w zakresie: dostępu do specjalistycznych baz danych i źródeł informacji, tłumaczeń, badań i testów (technicznych, fizycznych, chemicznych lub biologicznych) produktów, projektowania procesów technologicznych lub logistycznych,

 

W ramach jednego projektu można łączyć typy 1-3, typu 4 nie można łączyć z żadnym innym typem projektu.

Kontakt

Umów się
na bezpłatną konsultację!

Nasz zespół ekspertów jest gotowy, by odpowiedzieć na Państwa pytania i pomóc w rozwiązaniu problemów. Bez względu na to, czy potrzebują Państwo porady dotyczącej biznesu, finansów czy rozwoju osobistego, nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.

* - pola wymagane