• FENG 1.1.

  Ścieżka SMART

  Maksymalne dofinansowanie

  Zależy od wybranych modułów

  Dla kogo?

  MŚP, Konsorcja, Duże Przedsiębiorstwa

  Gdzie?

  Na terenie całej Polski

  Jednostka wdrażająca

  PARP / NCBiR

  Celem projektu jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczo-innowacyjnych przedsiębiorstw, których celem jest wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzacja i transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, a także internacjonalizacja przedsiębiorstw oraz podnoszenie kwalifikacji kadr.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości. Projekty mogą być realizowane przez jedno przedsiębiorstwo lub w konsorcjach z innymi przedsiębiorstwami lub jednostkami badawczymi. Konkretne nabory skierowane są do różnej wielkości przedsiębiorstw.

Modułowość

Projekt może składać się z maksymalnie siedmiu różnych modułów. Moduły w ramach jednego projektu mogą być realizowane w sposób linearny (gdzie realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (gdzie moduły realizowane są niezależnie). Ścieżka SMART wspiera projekty obejmujące:

Moduły obligatoryjne

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z dwóch modułów: moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji.

Moduł B+R

Moduł B+R obejmuje dofinansowanie prowadzenia prac B+R prowadzących do opracowania innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali kraju. Wsparciu podlegać może zarówno kompleksowy proces badawczy, jak również jego wybrana część.

Moduł wdrożenie innowacji

Moduł obejmuje dofinansowanie wdrożenia w przedsiębiorstwie wyników prac B+R, posiadanych przez Wnioskodawcę lub będących efektem realizacji modułu B+R. Wyniki tych prac muszą prowadzić do powstania innowacji produktowej lub procesowej, co najmniej na poziomie krajowym.

Moduły fakultatywne

Moduł infrastruktura B+R

Moduł umożliwia dofinansowanie utworzenia lub rozbudowy centrum badawczo-rozwojowego zlokalizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ośrodek badawczo-rozwojowy musi umożliwiać realizację określonego we wniosku planu badawczego, który prowadzi do powstania krajowych innowacji produktowych lub procesowych.

Moduł cyfryzacja

Moduł umożliwia dofinansowanie transformacji cyfrowej i zapewnienie cyberbezpieczeństwa  przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Zaplanowane w module działania muszą prowadzić do wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Moduł zazielenienie przedsiębiorstw

Moduł umożliwia dofinansowanie działań zmierzających do zielonej transformacji przedsiębiorstwa. Działania te mogą dotyczyć poprawy gospodarki odpadami, zwiększenia efektywności energetycznej, ograniczenia zanieczyszczeń, bardziej efektywnego wykorzystania materiałów, ekologicznego projektowania czy weryfikacji technologii środowiskowych.

Moduł kompetencje

Wsparcie udzielane w module pozwala na doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywanie kwalifikacji.

Moduł internacjonalizacja

Moduł obejmuje działania związane z promocją zagraniczną produktów wnioskodawcy, a także działania dotyczące uzyskania ochrony praw własności przemysłowej lub ich obrony w przypadku ich naruszenia.

Wysokość dofinansowania

Mapa pomocy regionalnej przedstawia maksymalny poziom dofinansowania możliwy do uzyskania przez przedsiębiorstwo realizujące projekt w danym województwie.

mapka 1 pomoc 22 27 vs2 (1)

źródło: https://www.parp.gov.pl/mapa-pomocy-regionalnej-dla-polski

Intensywność może zostać zwiększona do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych:
a) o 10% dla średnich przedsiębiorców,
b) o 20% dla mikro- i małych przedsiębiorców,

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie https://www.parp.gov.pl/mapa-pomocy-regionalnej-dla-polski

Kontakt

Umów się
na bezpłatną konsultację!

Nasz zespół ekspertów jest gotowy, by odpowiedzieć na Państwa pytania i pomóc w rozwiązaniu problemów. Bez względu na to, czy potrzebują Państwo porady dotyczącej biznesu, finansów czy rozwoju osobistego, nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.

* - pola wymagane