• Nabór zakończony

  31 maja

  Program skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP. Będzie to nabór w ramach nowej perspektywy (2021-2027) organizowany w ramach FENG stanowiącego następcę POIR. Nabór będzie trwał od 23.03 do 31.05.2023.

  Można ubiegać się o dofinansowanie na przeprowadzenie inwestycji w postaci zakupu lub wybudowania budynku, zakup maszyn, urządzeń do produkcji. Głównym celem inwestycji musi być wdrożenie nowej technologii, która pozwoli na uruchomienie wytwarzania nowych produktów lub świadczenia nowych usług.

  Wsparcie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.

  Mogą one mieć postać:

  • prawa własności przemysłowej lub
  • wyników prac rozwojowych lub
  • wyników badań aplikacyjnych lub
  • nieopatentowanej wiedzy technicznej,

  które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

  O dofinansowanie ubiegać się mogą projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne.

  Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego. Warunkiem koniecznym do wystąpienia przedsiębiorcy do BGK z wnioskiem o dofinansowanie jest posiadanie przez niego zdolności kredytowej, ocenionej przez bank kredytujący, potwierdzonej w treści warunkowej umowy kredytu technologicznego lub promesy kredytu technologicznego zawartej lub wystawionej najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w BGK, stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie.

  Na co można przeznaczyć dofinansowanie:

  • budynek
  • roboty i materiały budowlane
  • sprzęt informatyczny
  • grunt (ziemia)
  • środki trwałe
  • urządzenia
  • maszyny
  • usługi doradcze
  • nieruchomość
  • wartości niematerialne i prawne
  • oprogramowanie
  • licencje

  Dofinansowanie

  Maksymalna kwota dofinansowania to 50 mln euro.

  Intensywność pomocy będzie uzależniona od miejsca realizacji inwestycji, i ustalana zgodnie z mapą pomocy regionalnej, oraz od wielkości przedsiębiorstwa. Max. poziom dofinansowania wynosi 70%.

  Do wydatków kwalifikowanych zalicza się wydatki na:

  • zakup lub wytworzenie środków trwałych, w tym koszty transportu, montażu i uruchomienia;
  • zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (możliwe ograniczenia wartości/ limity procentowe w odniesieniu do wartości projektu);
  • zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy, rozbudowy, adaptacji budynków, budowli lub ich części (możliwe ograniczenia wartości/ limity procentowe w odniesieniu do wartości projektu);
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych (np. specjalistycznego oprogramowania);
  • zakup usług doradczych;
  • koszty uzyskania ochrony patentowej;
  • koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części.

  Ścieżka aplikowania:

  1. złożenie wniosku do banku komercyjnego celem udzielenia kredytu technologicznego i zawarcie warunkowej umowy kredytowej
  2. złożenie wniosku o dofinansowanie projektu do BGK celem przyznania premii technologicznej (dotacji)
  3. zawarcie umowy kredytowej z bankiem komercyjnym
  4. podpisanie umowy o dofinansowanie
  5. wypłata premii technologicznej (dotacji) przez BGK

  Alokacja na działanie (środki do podziału): 578 mln złotych

Kontakt

Umów się
na bezpłatną konsultację!

Nasz zespół ekspertów jest gotowy, by odpowiedzieć na Państwa pytania i pomóc w rozwiązaniu problemów. Bez względu na to, czy potrzebują Państwo porady dotyczącej biznesu, finansów czy rozwoju osobistego, nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.

* - pola wymagane